Advokatfirmaet Molteberg Nilsen

2 min read

Seksuell trakassering av menn på arbeidsplassen

Er du mannlig arbeidstaker som opplever at uønsket seksuell oppmerksomhet gjør at arbeidshverdagen din er ubehagelig? Eller observerer du at din mannlige kollega blir utsatt for noe du anser som seksuell trakassering?

Read More

3 min read

Digital trakassering på hjemmekontor

Økt bruk av hjemmekontor om følge av covid-19 pandemien har skapt nye utfordring i arbeidslivet. Vi forholder oss til hverandre gjennom digitale...

Read More

2 min read

Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Seksuell trakassering er et alvorlig og utbredt problem på norske arbeidsplasser, som fikk særlig oppmerksomhet etter bevegelsen #Metoo fra 2017.

Read More

2 min read

Ferie

Hvor mye ferie har arbeidstaker rett til? En arbeidstaker har rett til ferie på 25 virkedager hvert år. Som en virkedag regnes alle dager som ikke er...

Read More

3 min read

Bytte jobb – Hva skjer med ferien min?

Ferie er et av de viktigste godene arbeidstakere har. Reglene om ferie er mange, og det kan være utfordrende for arbeidstakere å få klarhet i hvilke...

Read More

2 min read

Feriepenger - Hva har jeg krav på?

Alle arbeidstakere har rett på feriepenger. Feriepenger skal sikre at arbeidstakere har økonomisk mulighet til å avvikle ferie, ved å erstatte den...

Read More

2 min read

Hvor mye kan arbeidsgiver bestemme over ferien min?

Retten til ferie er ett av godene man har som arbeidstaker, og er viktig for mange. Arbeidstakeres rett til ferie reguleres av ferieloven.

Read More

3 min read

Konkurranseklausuler - Konkurransebegrensende avtaler

En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser hva en arbeidstaker kan gjøre både i løpet av og etter...

Read More

2 min read

Arbeidsavtale

Hovedregelen er at arbeidstaker skal ha fast ansettelse. Det er likevel adgang til bruk av midlertidig ansettelse for et bestemt tidsrom under visse...

Read More

2 min read

Lojalitetsplikt i arbeidsforhold - Ivaretakelse av arbeidsgivers interesser

Hva er lojalitetsplikt? Det er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp at partene i et kontraktsforhold plikter å opptre lojalt overfor hverandre....

Read More