Advokatfirmaet Molteberg Nilsen

2 min read

Utvelgelseskrets ved nedbemanning

Det kan være ulike grunner til at en virksomhet sliter, men en fellesnevner er at dette ofte resulterer i nedbemanning. Når en bedrift står overfor en nedbemanningsprosess oppstår det spørsmål om hvilke ansatte som skal vurderes oppsagt og hvilken...

Read More

2 min read

Egenmelding - Dette må du vite

Hvilke regler må du som arbeidstaker følge for å benytte retten til egenmelding dersom du blir syk eller skadet og ikke har mulighet til å arbeide?

Read More

2 min read

Presset til å si opp - Hvilke rettigheter har arbeidstaker?

Et arbeidsforhold kan avsluttes på ulike vis, men skjer vanligvis gjennom en frivillig oppsigelse fra arbeidstaker. I noen tilfeller kan en...

Read More

2 min read

Privat ærend og mobilbruk i arbeidstiden - Hvor går grensen?

I et arbeidsforhold er arbeidstaker pliktig til å stille sin fulle arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver. Dersom arbeidstaker i stor grad...

Read More

2 min read

Har norske arbeidstakere krav på minstelønn?

Lønn for sitt arbeid er et av de viktigste godene arbeidstakere har. Det kan være utfordrende få svar på hvilken lønn man har krav på. Mange lurer på...

Read More

2 min read

Arbeidsgivers anledning til å flytte arbeidstakers stilling

Arbeidsgiver har anledning til å organisere, fordele og bestemme tiltak som påvirker virksomheten i kraft av styringsretten. Denne styringsretten er...

Read More

2 min read

Har jeg rett på fridag med lønn for flytting, begravelser eller andre viktige hendelser?

Alle norske arbeidstakere har lovfestet rett til fri fra arbeid i visse situasjoner. Lovgivningen åpner for at du som arbeidstaker kan være hjemme...

Read More

3 min read

Ansettelse - Dette bør du vite

En ansettelsesprosess reiser ofte mange spørsmål. Regelverket rundt en ansettelse kan være utfordrende å navigere i både for arbeidstakere og...

Read More

2 min read

Å jobbe som lærling i arbeidslivet - Dette må du vite!

En lærling har flere rettigheter og plikter etter både opplæringsloven, arbeidsmiljøloven og ofte gjennom tariffavtaler. Ikke alle er klar over...

Read More

2 min read

Innleie av arbeidskraft -  Dette må du vite

Utgangspunktet etter arbeidsmiljølovens regler er fast ansettelse. Ofte kan arbeidsgivere likevel ha et midlertidig behov for arbeidskraft. I stedet...

Read More