Våre artikler om

Arbeidsrett 

 

Nyhetsbrev påmelding

Oppsigelse

2 min read

Tilkallingskontrakter

I situasjoner der behovet for arbeidskraft er stort på grunn av variabel arbeidsmengde, sykdom eller andre forhold tilsier det, kan det være et...

Read More

2 min read

Ansatt på prøvetid - Hva er mine rettigheter

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale i arbeidsavtalen at arbeidstakerens første periode i stillingen skal være en prøvetid. Prøvetid er en periode...

Read More

3 min read

Virksomhetsoverdragelse - Arbeidstakers rettigheter og arbeidsgivers plikter

Konsekvensene av en virksomhetsoverdragelse varierer. I noen tilfeller innebærer virksomhetsoverdragelse kun at bedriften bytter navn. Andre ganger...

Read More

4 min read

Permittering - Hvilke regler gjelder nå?

Veldig mange har opplevd å bli permittert fra jobb som følge av covid-19 pandemien. Dette var først særlig aktuelt våren 2020, men rapport fra Nav...

Read More

2 min read

Utbetaling av feriepenger ved oppsigelse

Enhver arbeidstaker har rett til å ta ut 25 virkedager i ferie hvert år jf. ferieloven §2. Er arbeidstaker omfattet av tariffavtale innenfor LO/NHO...

Read More

2 min read

Krav på bonus ved oppsigelse

Mange arbeidstakere inngår såkalte bonusavtaler med den virksomhet de arbeider i. Hva er en bonusavtale, hvordan skal en slik avtale tolkes og har du...

Read More

2 min read

Mangelfulle arbeidsprestasjoner - Gyldig oppsigelsesgrunn

Et arbeidsforhold avsluttes dersom en skriftlig oppsigelse leveres fra arbeidstaker eller arbeidsgiver. En oppsigelse fra arbeidsgiver må være saklig...

Read More

3 min read

Endringsoppsigelse - Hvor mye kan arbeidsgiver bestemme?

En endringsoppsigelse er når arbeidsgiver sier opp arbeidstakerens opprinnelige arbeidsavtale, og samtidig tilbyr en ny avtale. Dette gjøres når...

Read More

3 min read

Når er oppsigelse riktig reaksjon

En oppsigelse innebærer at arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver opphører, etter at arbeidstaker har jobbet ut oppsigelsestiden sin....

Read More

3 min read

Oppsigelse - Få hjelp av advokat

I et arbeidsforhold kan begge parter fritt si opp sitt arbeidsforhold. Som arbeidstaker er du ikke tvunget til å stå i et arbeid, og arbeidsgiver har...

Read More