Våre artikler om

Arbeidsrett 

 

Nyhetsbrev påmelding

Feriepenger

6 min read

Feriedager, feriepenger og feriemisforståelser

Like vanlig som at juni er feriepengemåneden for de aller fleste arbeidstakere, er spørsmålene om hvorfor du har fått trekk i feriepengene dine, om...

Read More

2 min read

Ferie

Hvor mye ferie har arbeidstaker rett til? En arbeidstaker har rett til ferie på 25 virkedager hvert år. Som en virkedag regnes alle dager som ikke er...

Read More

3 min read

Bytte jobb – Hva skjer med ferien min?

Ferie er et av de viktigste godene arbeidstakere har. Reglene om ferie er mange, og det kan være utfordrende for arbeidstakere å få klarhet i hvilke...

Read More

2 min read

Feriepenger - Hva har jeg krav på?

Alle arbeidstakere har rett på feriepenger. Feriepenger skal sikre at arbeidstakere har økonomisk mulighet til å avvikle ferie, ved å erstatte den...

Read More

2 min read

Hvor mye kan arbeidsgiver bestemme over ferien min?

Retten til ferie er ett av godene man har som arbeidstaker, og er viktig for mange. Arbeidstakeres rett til ferie reguleres av ferieloven.

Read More

2 min read

Utbetaling av feriepenger ved oppsigelse

Enhver arbeidstaker har rett til å ta ut 25 virkedager i ferie hvert år jf. ferieloven §2. Er arbeidstaker omfattet av tariffavtale innenfor LO/NHO...

Read More

3 min read

Oppsigelse - Få hjelp av advokat

I et arbeidsforhold kan begge parter fritt si opp sitt arbeidsforhold. Som arbeidstaker er du ikke tvunget til å stå i et arbeid, og arbeidsgiver har...

Read More