Våre artikler om

Arbeidsrett 

 

Nyhetsbrev påmelding

Oppsigelse (2)

3 min read

Nedbemanning - Rettigheter og plikter

Oppsigelse som følge av nedbemanning er svært vanlig. Bedrifters behov for nedbemanning varierer og påvirkes ofte av svingninger i markedet....

Read More

3 min read

Drøftelsesmøte - Dette må du vite

Ved opphør av et arbeidsforhold er arbeidsgiver pliktet til å følge saksbehandlingsreglene som følger av arbeidsmiljøloven. Mange arbeidstakere...

Read More

3 min read

Sluttavtaler - Dette bør du vite

Sluttavtale eller sluttpakke er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om at ansettelsesforholdet skal opphøre. Siden dette er en frivillig...

Read More