Våre artikler om

Arbeidsrett 

 

Nyhetsbrev påmelding

Avskjed

3 min read

Avskjed - Hva skal til for at arbeidstaker må gå på dagen

En avskjed innebærer at arbeidstakeren må gå på dagen. Vedkommende får altså ikke jobbe ut oppsigelsestiden sin, og arbeidsforholdet opphører med...

Read More

2 min read

Avskjed

Avskjedigelse vil si at arbeidsgiver gir beskjed til arbeidstaker om at hun/han må gå på dagen. Her vil blant annet de nærmere reglene for når en...

Read More

3 min read

Drøftelsesmøte - Dette må du vite

Ved opphør av et arbeidsforhold er arbeidsgiver pliktet til å følge saksbehandlingsreglene som følger av arbeidsmiljøloven. Mange arbeidstakere...

Read More

3 min read

Sluttavtaler - Dette bør du vite

Sluttavtale eller sluttpakke er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om at ansettelsesforholdet skal opphøre. Siden dette er en frivillig...

Read More