Våre arbeidsrettsadvokater hjelper deg

Utbetaling av feriepenger ved oppsigelse

feriepenger_oppsigelse

Enhver arbeidstaker har rett til å ta ut 25 virkedager i ferie hvert år jf. ferieloven §2. Er arbeidstaker omfattet av tariffavtale innenfor LO/NHO er ferietiden utvidet til fem uker.  I ferieperioden vil du ikke få utbetalt lønn, men du har krav på feriepenger som er ment å være en erstatter for det inntektstapet arbeidstaker har i ferieperioden

Når det gjelder feriepengenes beløp skal dette beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret. Den alminnelige prosentsatsen for feriepenger er 10,2 prosent og 12 prosent av lønnen for arbeidstakere med tariffavtale.  Er du over 60 år forhøyes denne prosenssatsen med 2,3 prosentpoeng. Ettersom feriepenger beregnes på grunnlag av det du har tjent, vil feriepengene avhenge av inntjeningen du har hatt det forestående året. 

Det kan være verdt å merke seg at dersom du har skiftet jobb får du ikke utbetalt feriepenger det første året. Dette fordi du som arbeidstaker ikke har opparbeidet deg rett til feriepenger, kun en rett til ferie.  

Hva skjer med feriepenger ved oppsigelse og når utbetales det?  

Ved oppsigelse gjelder det særskilte regler for utbetaling av feriepenger. Dette gjelder både i tilfeller hvor arbeidstaker selv slutter i jobben og hvor arbeidstaker er oppsagt.  

Dersom arbeidsforholdet opphører, har du etter ferieloven rett på å få utbetalt feriepenger siste lønningsdag før fratreden jf. fer § 11. Dette innebærer at du har krav på å få utbetalt alt av opptjente feriepenger ved siste lønning.  I tilfeller hvor arbeidsforholdet opphører etter utbetaling av feriepenger og det er foretatt ferietrekk vil det være lønn for de feriedagene arbeidstaker ikke avvikler som skal utbetales. Dersom feriepengene ikke kan beregnes på siste lønningsdag skal dette utbetales så raskt som mulig etter arbeidsforholdets opphør. 

Selv om utgangspunktet etter ferielovens regler er at opptjente feriepenger skal utbetales siste lønningsdag, er det ikke uvanlig å avtale at feriepengene ikke skal utbetales før neste år. Dersom dette er til fordel for den ansatte og vedkommende selv ønsker å inngå en avtale om utbetaling i det påfølgende ferieåret er ikke ferielovens bestemmelser til hinder for dette. 

Skatt på feriepenger utbetalt i opptjeningsåret 

Det kan være flere grunner til at en arbeidstaker ønsker å få utbetalt feriepenger i ferieåret og ikke året hvor arbeidsforholdet opphørte. En vanlig grunn til dette er beskatning. Ved utbetaling av feriepenger før fellesferien trekkes det nemlig ikke skatt av utbetalingen. Utbetalingen vil da bli oppført som inntekt i selvangivelsen og beskattet på normal måte i skatteoppgjøret året etter. Fordi det trekkes mer skatt de øvrige månedene er det på denne måten rom for en trekkfri utbetaling i fellesferien. 

Dersom feriepengene imidlertid utbetales ved arbeidsforholdets opphør, vil beløpet skattelegges. Dette fordi skatteprosenten til arbeidstaker for det aktuelle året ikke er justert for en slik utbetaling. Velger arbeidstaker å få utbetalt feriepengene vil det derfor medføre fullt skattetrekk på lik linje med annen arbeidsinntekt. 

Trenger du bistand? 

Har du spørsmål om feriepenger ved oppsigelse ønsker vi i Molteberg Nilsen å hjelpe deg. Vi har et dyktig team med lang erfaring innen arbeidsrett og bistår deg gjerne.  

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Hedda Molteberg Nilsen
Partner og ansvarlig advokat