Våre arbeidsrettsadvokater hjelper deg

Har norske arbeidstakere krav på minstelønn?

Lønn for sitt arbeid er et av de viktigste godene arbeidstakere har. Det kan være utfordrende få svar på hvilken lønn man har krav på. Mange lurer på om arbeidsgivere har en minstelønn de må forholde seg til, slik at arbeidstakere alltid har rett på denne lønnen og eventuelt kan avtale høyere lønn med arbeidsgiver. 

Kanskje er du arbeidstaker som er i en ansettelsesprosess og lurer på om du har rett til å kreve en minstelønn av arbeidsgiver? Eller arbeidsgiver som er usikker på om det gjelder krav om minstelønn for arbeidstakerne i din virksomhet? 

Vi anbefaler å ta kontakt med advokat i spørsmål om lønn og minstelønn. Våre advokater har lang erfaring med og stor kompetanse innen arbeidsrett. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. 

Hva sier norsk lov om minstelønn

Det er arbeidsmiljøloven (aml.) som regulerer spørsmål om arbeidsforhold i norsk rett. Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelse som slår fast at arbeidstakere har rett på en minstelønn. Dermed er det ingen lovpålagt minstelønn som gjelder for alle i Norge. 

Mange bransjer må likevel forholde seg til det som kalles allmenngjort minstelønn.

Minstelønn og tariffer 

Det er svært vanlig at bransjer er underlagt tariffavtaler. En tariffavtale er en avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon og en fagforening eller arbeidsgiverorganisasjon. Avtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår. 

I mange tariffavtaler er  det fastsatt en minstelønn. Bedrifter som er tilsluttet tariffavtaler har forpliktet seg til å betale sine ansatte denne lønnen. Minstelønnen er et minstekrav arbeidstakeren alltid har rett på. Man står alltid fritt til å avtale at en høyere lønn enn minstelønnen. 

Arbeidstakere som ønsker å vite om de har rett på en viss minstelønn eller ikke må derfor først undersøke om bedriften de arbeider i er en del av en bransje som en underlagt tariffavtale, og deretter om den aktuelle tariffavtalen inneholder en bestemmelse om minstelønn. 

Tariffavtaler er offentlige og finnes enkelt ved å søke etter den aktuelle typen virksomhet og «tariff». Tariffavtalen for hotell- og restaurantbransjen finnes eksempelvis på hovedorganisasjonen Virke sin hjemmeside her

Minstelønn gjennom allmenngjøringsforskrifter 

Det kan bestemmes at en tariffavtale skal gjelde alle arbeidstakere som arbeider i en bransje. Dette kalles allmenngjøring og kan bestemmes av Tariffnemnda. Tariffnemnda treffer beslutning om dette ved å vedta en allmenngjøringsforskrift for den aktuelle bransjen. 

I allmenngjøringsforskriften vil det stå hva som er allmenngjort fra den aktuelle tariffavtalen. Dette kan blant annet være at minstelønn er allmenngjort for den aktuelle bransjen. 

Formålet med allmenngjøring er å motvirke at utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge får dårligere rettigheter enn norske arbeidstakere i samme bransje. 

Minstelønn i byggebransjen  

Byggebransjen er underlagt tariffavtale, og har dermed også en fastsatt minstelønn. Per 1. juni 2019 er dette minstelønnen for de ulike arbeidstakerne i bransjen, ifølge Arbeidstilsynets sider:

StillingerMinstelønn
Ufaglærte uten bransjeerfaring188,40 kr
Ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring196,50 kr
Arbeidstakere under 18 år126,50 kr
Faglærte209,70 kr

Minstelønn for pleie- og omsorgsarbeid

Også ansatte som arbeider med pleie og omsorg i det private, som sykepleiere, hjelpepleiere, renholdere og hjemmehjelper, tilhører en bransje som er underlagt tariffavtale. En del av denne tariffavtalen er fastsatt minstelønn. Per 1. oktober 2020 var minstelønnen slik: 

Stillinger0 år2 år4 år6 år10 år
Uten krav til utdanning300 000 kr305 000 kr310 000 kr315 000 kr369 000 kr
Krav om fagbrev ol. 345 555 kr350 000 kr350 000 kr360 000 kr000 kr
Stillinger med krav om utdanning som vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykepleiere 412 000 kr422000 kr432 000 kr442 000 kr502 000 kr
Krav om relevant videreutdanning452 000 kr462 000 kr472 000 kr482 000 kr522 000 kr
Krav om relevant master482 000492 000502 000512 000552 000

For en oversikt over tariffer med krav om minstelønn for arbeidstakere i den aktuelle bransjen, se oversikt på Arbeidstilsynets sider her. 

Andre kilder:
https://www.fagforbundet.no/lonn-og-avtaler/nho/pleie-og-omsorg/

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Hedda Molteberg Nilsen
Partner og ansvarlig advokat