Våre artikler om

Arbeidsrett 

 

Nyhetsbrev påmelding

Diskriminering/Trakassering

2 min read

Innleie av arbeidskraft -  Dette må du vite

Utgangspunktet etter arbeidsmiljølovens regler er fast ansettelse. Ofte kan arbeidsgivere likevel ha et midlertidig behov for arbeidskraft. I stedet...

Read More

2 min read

Forskjellsbehandling i arbeidslivet

Forskjellsbehandling på jobb – lovlig eller ulovlig? De siste årene har forskjellsbehandling på arbeidsplassen vært i fokus. Dette gjelder blant...

Read More

2 min read

Diskriminering i arbeidslivet

Det er godt kjent både for arbeidsgivere og arbeidstakere at det i norsk rett er et forbud mot diskriminering i arbeidslivet. Diskriminering kan få...

Read More

3 min read

Mobbing på arbeidsplassen - Hvilke rettigheter har du?

Mange opplever å bli mobbet på arbeidsplassen. SSB har anslått at dette gjelder hele 5% av arbeidstakere i Norge. Dette betyr at det kan være hele...

Read More

2 min read

Seksuell trakassering av menn på arbeidsplassen

Er du mannlig arbeidstaker som opplever at uønsket seksuell oppmerksomhet gjør at arbeidshverdagen din er ubehagelig? Eller observerer du at din...

Read More

3 min read

Digital trakassering på hjemmekontor

Økt bruk av hjemmekontor om følge av covid-19 pandemien har skapt nye utfordring i arbeidslivet. Vi forholder oss til hverandre gjennom digitale...

Read More

2 min read

Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Seksuell trakassering er et alvorlig og utbredt problem på norske arbeidsplasser, som fikk særlig oppmerksomhet etter bevegelsen #Metoo fra 2017.

Read More