2 min read

Hjemmekontor under korona - Hva har arbeidstaker krav på?

Hjemmekontor under korona - Hva har arbeidstaker krav på?
Hjemmekontor under korona - Hva har arbeidstaker krav på?
4:46

Mange arbeidstakere rundt om i landet sitter nå på hjemmekontor. I utgangspunktet er bruken av hjemmekontor under koronapandemien ment å være en midlertidig løsning, men pandemiens varighet har gjort bruken langvarig. Ikke alle arbeidstakere har tilstrekkelig utstyr til en komfortabel arbeidshverdag hjemme, og i den forbindelse kan det lønne seg å være klar over hva du som arbeidstaker har krav på i en slik situasjon. 

Hva sier loven om arbeidsmiljø? 

Kravene til et godt arbeidsmiljø følger av arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Ved planlegging og utforming av arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, skal det alltid legges vekt på å forebygge skader og sykdommer hos arbeidstakerne, så langt det er praktisk mulig. 

Standarden for helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. Dette innebærer at kravene til arbeidsmiljøet også skal overholdes dersom arbeidstakerne har midlertidig hjemmekontor som følge av koronaviruset. 

Dersom hjemmearbeid er en vanlig og fast løsning i virksomheten, og ikke skyldes koronasituasjonen, er det andre regler som gjelder for hjemmekontor. Du kan lese mer om dette på Arbeidstilsynet sine nettsider. 

Arbeidsgivers plikter – tilrettelegging av arbeidsmiljø

Kravene til et forsvarlig arbeidsmiljø innebærer at arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstaker kan utføre arbeidet på en tilfredsstillende måte. Arbeidsgiver må tilrettelegge slik at arbeidstakerne har nødvendig utstyr tilgjengelig på hjemmekontoret, herunder blant annet regulerbar arbeidsstol, god belysning og stor nok og regulerbar dataskjerm. Noen arbeidstakere kan ha tilstrekkelig utstyr hjemme, mens andre må låne utstyr fra arbeidsplassen eller få dette dekket av arbeidsgiver.

Arbeidsgiver er selv ansvarlig for at driften av virksomheten skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Det er derfor viktig at arbeidsgiver følger opp arbeidstakerne når de jobber hjemmefra, slik at man kan tilpasse arbeidssituasjonen best mulig for den enkelte arbeidstaker. Det må tas individuelle hensyn ved bruk av hjemmekontor, og arbeidsgiver har ikke lik adgang til å kontrollere arbeidsforholdene hjemme hos arbeidstaker på lik måte som på arbeidsplassen. 

Tiltak og tilrettelegging for hjemmekontor kan med fordel gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og de tillitsvalgte. Dersom virksomheten er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste, kan denne kontaktes ved behov for bistand med råd og veiledning. 

Les mer om arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

Konsekvenser av hjemmekontor 

Hjemmekontor kan medføre både fysiske og psykiske utfordringer for den enkelte arbeidstaker. Dårlig utstyr kan over lengre tid føre til vond rygg og stiv nakke, samt andre vedvarende fysiske plager. Arbeidsgiver bør derfor sørge for møblement og utstyr som er tilpasset for å unngå uheldige sittestillinger og skader. Arbeidsgiver kan også tilby variasjon i arbeidsstilling, tiltak for fysisk aktivitet, eller tilrettelegge for flere pauser enn vanlig og lignende. 

Det å sitte på hjemmekontor over lang tid, kan også gå ut over det psykososiale arbeidsmiljøet til arbeidstakerne. Man kan føle seg ensom og isolert når man ikke får møtt kolleger, kunder og samarbeidspartnere. Det er derfor ekstra viktig at arbeidsgiver holder kontakt med arbeidstakerne og undersøker hvordan de har det. Arbeidsgiver kan legge til rette for morgenmøter, eller andre sosiale sammenkomster, over nett.

For arbeidstakere som opplever hjemmekontor i koronasituasjonen som en stor belastning, kan en løsning også være at arbeidsgiver tilbyr seg å betale for fysioterapeut eller noen arbeidstakeren kan snakke med.

Midlertidig skattefritak 

Det kan gis skattefritak for nødvendige naturalytelser som arbeidstaker mottar som følge av koronasituasjonen. Skatteetaten har vedtatt at hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp finansiert av arbeidsgiver er skattefrie og ikke skal rapporteres. Skattefritaket forutsetter at ytelsen gis midlertidig som følge av pandemien, er forholdsmessig, og er begrunnet i opprettholdelse av driften og reduksjon av smitte. 

Det vil være opp til arbeidsgiver å vurdere om ytelsen er begrunnet i opprettholdelse av driften og reduksjon av smitte. Fullstendig informasjon om fradragsregler som følge av hjemmekontor finnes på Skatteetaten sine nettsider. 

Korona - Slik må arbeidsgiver forebygge smitte på arbeidsplassen

Korona - Slik må arbeidsgiver forebygge smitte på arbeidsplassen

Selv om det anbefales at flest mulig har hjemmekontor under den pågående pandemien, er det fortsatt mange som utfører arbeid på en arbeidsplass...

Read More
Digital trakassering på hjemmekontor

Digital trakassering på hjemmekontor

Økt bruk av hjemmekontor om følge av covid-19 pandemien har skapt nye utfordring i arbeidslivet. Vi forholder oss til hverandre gjennom digitale...

Read More
Endringsoppsigelse - Hvor mye kan arbeidsgiver bestemme?

Endringsoppsigelse - Hvor mye kan arbeidsgiver bestemme?

En endringsoppsigelse er når arbeidsgiver sier opp arbeidstakerens opprinnelige arbeidsavtale, og samtidig tilbyr en ny avtale. Dette gjøres når...

Read More