Våre artikler om

Arbeidsrett 

 

Nyhetsbrev påmelding

Lojalitetsplikt

2 min read

Lojalitetsplikt i arbeidsforhold - Ivaretakelse av arbeidsgivers interesser

Hva er lojalitetsplikt? Det er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp at partene i et kontraktsforhold plikter å opptre lojalt overfor hverandre....

Read More