2 min read

Advarsel i arbeidsforholdet – Dette må du vite

Advarsel i arbeidsforholdet – Dette må du vite
Advarsel i arbeidsforholdet – Dette må du vite
3:09

Når kan arbeidsgiver gi advarsel?  

I tilfeller hvor arbeidstaker ikke overholder sine forpliktelser eller utviser dårlig oppførsel kan arbeidsgiver gi advarsel. En advarsel regnes som en oppfordring til at den ansatte skal forbedre seg eller endre uønsket atferd på arbeidsplassen. Advarselen signaliserer også at atferden kan få konsekvenser dersom den ikke opphører.  

Arbeidsmiljøloven sier ingenting om advarsler, og det er heller ikke et lovfestet krav at arbeidstaker har rett på advarsel før eventuell oppsigelse. Praksis viser likevel at advarsel før oppsigelse er vanlig prosedyre og at manglende advarsel i oppsigelsessaker vil bli tillagt vesentlig vekt i vurderingen av hvorvidt oppsigelsen fremstår som saklig.  

 

Skriftlig eller muntlig advarsel?  

Ettersom advarsler i arbeidsforholdet ikke er lovregulert, følger det heller ingen formkrav. Dette innebærer at en advarsel kan fremsettes både skriftlig og muntlig. Selv om det ikke stilles krav til advarselens form er det viktig at advarselen er konkret og tydelig. En advarsel må inneholde hvilke episoder eller hendelser arbeidsgiver mener er kritikkverdig og dato for de aktuelle hendelsene. Det er også viktig å få tydelig frem grunnlaget for advarselen ved å påpeke hvorfor arbeidsgiver reagerer på hendelsen og hva arbeidstaker må endre på.  

Fordelen ved en skriftlig advarsel er at den er etterprøvbar i større grad. Dette fordi det ved eventuelle tvister i senere tid vil være lettere å bevise innholdet i en skriftlig advarsel enn en muntlig.   

Det kan likevel være verd å merke seg at det ved mindre bagatellmessige forhold ofte er vanligere å gi en muntlig advarsel og at skriftlig advarsler ofte er forbeholdt de mer alvorlige hendelsene.   

Hvor mange advarsler må arbeidsgiver gi før oppsigelse?  

Hvor mange advarsler som gis eller om det gis en advarsel i det hele tatt beror på en alminnelig vurdering av sakens grovhet. Ettersom arbeidsmiljøloven ikke regulerer advarsler står arbeidsgiver noe fritt til å vurdere hvor mange advarsler som skal gis eller om det i det hele tatt skal gis noen. Er saken svært grov er det ikke alltid nødvendig å gi advarsel før oppsigelse. Antall advarsler må derfor sees i lys av hendelsens karakter.  

Les mer: Når er oppsigelse riktig reaksjon?

Arbeidstaker mottar en skriftlig advarsel fra arbeidsgiver.

Oppsigelse eller avskjed  

Dersom arbeidsgiver har valgt å reagere med advarsel for den aktuelle hendelsen eller oppførselen, skal arbeidstaker kunne regne med at saken er avsluttet. Arbeidsgiver har som hovedregel ikke anledning til å gi oppsigelse eller avskjedigelse for en hendelse det allerede er gitt advarsel for.  

 

Trenger du bistand i din sak?  

Har du spørsmål angående en advarsel du har mottatt, oppsigelse eller har behov for bistand i oppsigelsesprosessen? Vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS har lang erfaring innen arbeidsrett og hjelper deg gjerne med forhandlinger eller bistand i forbindelse med drøftelsesmøter, og til å påse at en eventuell  oppsigelsesprosess håndteres på korrekt måte.  

Avskjed - Hva skal til for at arbeidstaker må gå på dagen

Avskjed - Hva skal til for at arbeidstaker må gå på dagen

En avskjed innebærer at arbeidstakeren må gå på dagen. Vedkommende får altså ikke jobbe ut oppsigelsestiden sin, og arbeidsforholdet opphører med...

Read More
Hvem har ansvaret for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen?

Hvem har ansvaret for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen?

Et godt arbeidsmiljø er svært viktig for de aller fleste. Vi tilbringer mye av tiden vår på arbeidsplassen, og arbeidsmiljøet har derfor stor...

Read More
Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Seksuell trakassering er et alvorlig og utbredt problem på norske arbeidsplasser, som fikk særlig oppmerksomhet etter bevegelsen #Metoo fra 2017.

Read More