Våre artikler om

Arbeidsrett 

 

Nyhetsbrev påmelding

Permisjon

3 min read

Permisjon - Hva bør jeg vite?

Permisjon gir arbeidstaker rett til å være borte fra arbeidet i et satt tidsrom. En permisjon kan være både lønnet med hel eller delvis lønn, og helt...

Read More